clanak False

Usvojeno Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2014. i 2015. godinu

05.10.2016.
 Na 6. sjednici Odbora za praćenje, održanoj 20. svibnja 2016. godine u Opatiji, usvojeno je Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) za 2014. i 2015. godinu koje je konačno odobrila i usvojila Europska komisija 3. listopada 2016. Spomenuto Godišnje izvješće izvještava o napretku ostvarenom u 2014. i 2015. godini. Sukladno Izvješću, tijekom 2014. godine aktivnosti su bile usmjerene na programiranje Operativnog programa, što je bilo organizirano preko Tematskih radnih skupina, a uspješno je rezultiralo odobrenjem OPKK-a u prosincu 2014. godine. Nakon usvajanja OPKK-a, u 2015. glavne aktivnosti u provedbi programa odnosile su se na pripremu programskih dodataka, pripremu i usvajanje kriterija i pripadajućih metodologija odabira te pripremu natječajne dokumentacije i pokretanje prvih postupaka dodjele bespovratnih sredstava zbog čega je 2015. pokrenuto svega 13 postupaka dodjele sredstava ukupne vrijednosti od 555,49 milijuna eura. Temeljem spomenutih pokrenutih postupaka, sklopljeno je samo 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 115,59 milijuna eura što čini 1,43 % ukupno dodijeljenih sredstava za OPKK sukladno prioritetnim osima (PO) Poslovna konkurentnost (PO 3), Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (PO 4) te Tehnička pomoć (PO 10). 

Većina sredstava dodijeljena je ministarstvima u svrhu pripremnih aktivnosti za određivanje institucija za upravljanje i provedbu operativnih programa financiranih iz ESIF-a u programskom razdoblju 2014.-2020. i aktivnosti nužnih za akreditaciju sustava upravljanja i kontrole OPKK-a.

Od 2016. godine očekuje se znatno veći zamah dodjele bespovratnih sredstava i ostalim korisnicima kako bi se ciljevi i prioriteti OPKK počeli što prije implementirati i ostvarivati rezultate sukladno strategiji Europe 2020.

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2014. i 2015. godinu, kao i njegov Sažetak, objavljeni su  na središnjoj stranici ESI fondova na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/odbor-za-pracenje-op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

 


Vijesti i aktualnosti