clanak False

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA, izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole

14.12.2012.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 17.12.2012. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA, izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) te ishođenje građevinske dozvole, pod evidencijskim brojem nabave: 455-2012-EMV, broj dokumenta: 2012/S-002-0091642.

 

Rok za dostavu ponuda je 08.01.2013. u 10:00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje