clanak False

Ispravak - Vozila za čišćenje cesta putem financijskog leasinga (4 grupe)

03.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
 
Grad Zagreb je kao središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 03. 02. 2017. godine poslao na objavu ispravak poziva za nadmetanje za predmet nabave:„Vozila za čišćenje cesta putem financijskog leasinga (4 grupe)„ pod evidencijskim brojem nabave 2016-2218, broj dokumenta: 2017/S 014-002030
 
Novi rok za dostavu ponuda je 14. 02. 2017. u 9,00 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje