clanak False

Izrada tehničke dokumentacije za osiguranje pristupa osobama s invaliditetom za pothodnik Aleja grada Bolgone - Podsused

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 15. travnja 2013. objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Izrada tehničke dokumentacije za osiguranje pristupa osobama s invaliditetom za pothodnik Aleja grada Bologne - Podsused; pod evidencijskim brojem: 1218-2013-EMV; broj dokumenta: 2013/S 002-0034846.

 

 

Rok za dostavu ponuda: 07. svibnja 2013. u 10:30 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje