clanak False

Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulici Orehovečki ogranak

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 16. 09. 2013. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za gradnju javnog kanala u ulici Orehovečki ogranak, pod evidencijskim brojem nabave: 1962-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0077840

Rok za dostavu ponuda je 07. 10. 2013. u 9:30 sati.

 


Obavijest o pozivima za nadmetanje