clanak False

Ispravak - Dogradnja dječjeg vrtića Jabuka - Trnava

20.02.2017.
 

Grad Zagreb, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 20.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Jabuka - Trnava, pod evidencijskim brojem nabave: 1732-2016-EMV, broj dokumenta: 2017/S 014-0003032.

Rok za dostavu ponuda je 07.03.2016. u 10:30 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje