clanak False

Ispravak - Izgradnja magistralnih i vodoopskrbnih cjevovoda u zoni 4. etape izgradnje Radničke ceste

21.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je kao Središnje tijelo za javnu nabavu na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 21. veljače 2017. objavio ispravak poziv na nadmetanje za predmet nabave: IZGRADNJA MAGISTRALNIH I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA U ZONI 4. ETAPE IZGRADNJE RADNIČKE CESTE, pod evidencijskim brojem 2016-3130; broj dokumenta: 2017/S 014-0003198.
Novi rok za dostavu ponuda: 08. ožujka 2017. u 08:30 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje