clanak False

Vozilo s podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže putem financijskog leasinga

10.02.2017.
  
 
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu  je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 09.02.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo s podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže putem financijskog leasinga, evidencijski broj: 2016-2588, broj dokumenta: 2017/S 014-0002192
 
Rok za dostavu ponuda je 23.02.2017. u 09,00 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje