clanak False

Gradnja javne rasvjete šetnice VI. Retkovec i Pete Poljanice od kbr. 7. do kbr. 15

19.04.2017.

 

Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina”, dana 05. 09. 2013. objavio  poziv za nadmetanje za predmet nabave: Gradnja javne rasvjete šetnice VI. Retkovec i Pete Poljanice od kbr. 7. do kbr. 15, pod evidencijskim brojem nabave: 1243-2013-EMV, broj dokumenta: 2013/S 002-0075410

Rok za dostavu ponuda je 25. 09. 2013. u 9:00 sati.


Obavijest o pozivima za nadmetanje