clanak False

Ispravak - Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik

14.02.2017.
 

Grad Zagreb, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 14.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik, pod evidencijskim brojem nabave: 3061-2016-EVV, broj dokumenta: 2017/S 014-0002639.

Rok za dostavu ponuda je 10.03.2016. u 09:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje