clanak False

Ispravak - Nosači i ovjesni pribor gornjeg voda

02.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 02.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Nosači i ovjesni pribor gornjeg voda, pod evidencijskim brojem nabave: 2016-43, broj dokumenta: 2017/S 014-0001843.

Rok za dostavu ponuda je 16.02.2017. u 12:00 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje