clanak False

Ispravak - Rekonstrukcija kompleksa KB Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom

27.02.2017.
  
ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) 20. veljače 2017. poslao na objavu u Elektronički oglasniki javne nabave Republike Hrvatske i Službeni list EU ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA KB SVETI DUH DOGRADNJOM DNEVNE BOLNICE S PODZEMNOM GARAŽOM, pod evidencijskim brojem 2016-3192; broj dokumenta: 2017/S 014-0003620.
Novi rok za dostavu ponuda: 14. ožujka 2017. u 8:30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje