clanak False

Vozilo s podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže putem financijskog leasinga

16.02.2017.
 ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
 
Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu  je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 16.02.2017. objavio Ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: Vozilo s podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže putem financijskog leasinga, evidencijski broj: 2016-2588, broj dokumenta: 2017/S 014-0002740
 
Rok za dostavu ponuda je 02.03.2017. u 09,30 sati.
 
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje