clanak False

Ispravak - Sanacija III Paviljona Učeničkog doma Novi Zagreb

03.02.2017.
  ISPRAVAK OBAVIJESTI O POZIVU NA NADMETANJE
 
Grad Zagreb je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13,143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 03. veljače 2017. objavio ispravak poziva na nadmetanje za predmet nabave: SANACIJA III. PAVILJONA UČENIČKOG DOMA NOVI ZAGREB, pod evidencijskim brojem 2571-2016-EMV; broj dokumenta: 2017/S 014-0001891
Novi rok za dostavu ponuda: 14. veljače 2017. u 10:30 sati.
 
 
 

Obavijest o pozivima za nadmetanje