clanak False

Ispravak - Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 37, drvo koje sadrži opasne tvari

20.02.2017.
 

Grad Zagreb, kao Središnje tijelo za javnu nabavu, je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (90/11, 83/13, 143/13, 13/14) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 20.02.2017. objavio ispravak Poziva na nadmetanje za predmet nabave: Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 37, drvo koje sadrži opasne tvari, pod evidencijskim brojem nabave: 2016-3173, broj dokumenta: 2017/S 014-0003031.

Rok za dostavu ponuda je 02.03.2017. u 10:30 sati.

 

Obavijest o pozivima za nadmetanje