clanak False

Imenovanje Projektnog tima za pripremu, prijavu i provedbu projekta "Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu"

13.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Imenovanje Projektnog
tima za pripremu,
prijavu i provedbu
projekta "Interventna
mjera za smanjenje
odlaganja komunalnog
otpada nastalog u
Gradu Zagrebu"


(13. 7. 2021.)
 
 
- Voditelj Projekta
Tatjana Operta
 
- Voditelj projektnog tima ispred partnera Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac
Nikola Vuković
 
- Članovi tima:
- Nera Pavić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, članica projektnog tima za financijske poslove;
- Bojan Ribić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, član projektnog tima za gospodarenje otpadom;
- Vesna Peko, Zagrebački holding d.o.o., Ured za nabavu, članica projektnog tima za javnu nabavu;
- Ivana Grepo Galošić, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, članica projektnog tima za pravne poslove;
- Ines Franov Beoković, Ured za programe i projekte Europske unije, članica projektnog tima za osiguranje primjene procedura u okviru sustava upravljanja i kontrole ESI fondova;
- Mirela Bartolec Barbir, Zagrebački holding d.o.o., članica projektnog tima za provedbu projekta;
- Monika Kruhek Grmuša, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, članica projektnog tima za provedbu projekta;
- Katarina Lemić, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac, članica projektnog tima za provedbu projekta;
- Romina Benčić Škrinjar, Zagrebački holding d.o.o., članica projektnog tima za pravne poslove,
- Krešimir Nakić, Zagrebački holding d.o.o., član projektnog tima za administrativne poslove;

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba