clanak False

Stožer civilne zaštite Grada Zagreba

01.09.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Stožer civilne zaštite
Grada Zagreba

(1.9.2017.)
 
(izmjena 12.10.2017.,
15.2.2018., 24.5.2018.,
4.9.2019., 2.3.2020.,
(16.3.2020. -stavlja se
izvan snage zaključkom
od 24.3.2020.), 17.3.2020.,
24.3.2020., 31.3.2020.,
3.11.2020., 17.11.2020.,
1.12.2020., 2.3.2021.,
31.3.2021., .
-novi mandat:
izmjena od 4.6.2021.
(stavljena izvan snage
zaključkom od 23.7.2021.),
izmjena 23.7.2021.,
24.8.2021., 12.10.2021., 20.1.2022., 4.2.2022.

 
- za načelnika:
dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba,
 
- za zamjenicu načelnika:
Renata Šimon, dipl. iur., pročelnica Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
 
- za članove:
Damir Pilčik, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb,
Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,
Marko Rašić, struč.spec.crim., načelnik Policijske uprave zagrebačke Ministarstva unutarnjih poslova,
dr.sc.Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., zamjenica pročelnika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu,zdravstvo,branitelje i osobe s invaliditetom,
Tatjana Operta, dipl. iur., pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr.med., ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba,
prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić, spec. med. biochem., ravnateljica Kliničke bolnice „Sv. Duh“,
dr.sc.Vanja Tešić, dr. med., spec. epidemiolog, voditeljica Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“,
Petar Penava, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,
Mihajlo Strelec, pročelnik stanice Zagreb Hrvatske gorske službe spašavanja,
Ivica Ćukušić, zapovjednik specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba,
Ivan Novaković, dipl. ing. elektrotehnike, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o..

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba