clanak False

Radna skupina za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu

10.04.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za
provedbu
sustava

gospodarenja
otpadom u
gradu Zagrebu

 
(13.10.2021.)
(izmjena 26.10.2021., 24.3.2022., 18.5.2022., 10.4.2024.)
 
 
- za predsjednika:
Željko Matijašec
 
- za članove:
Luka Korlaet,
Darko Šiško,
Marko Košak, 
Tonko Bogovac,
Nera Pavić,
Azra Šarić,
Davor Vić,
Bojan Ribić,
Hrvoje Dokoza,
Marijana Rimanić,
Marina Ivandić, 
Ana Cvetković,
Ana Pavičić - Kaselj,
Stanko Kordić,
Andro Pavuna,
Dinka Živalj, 
Damir Novinić.
 
 
 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba