clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „ZA-GREEN“ u okviru financijskog instrumenta ELENA Europske investicijske banke (EIB)

20.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za provedbu
projekta „ZA-GREEN“ u
okviru financijskog instrumenta ELENA Europske
investicijske
banke (EIB)

 
(20.7.2023.)
 
 
- Ivan Ivanković,  Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,  voditelj projekta;
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,  voditelj projekta;
- Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Andrea Sili-Bosner, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Đurđica Veselin, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Nataša Kelava, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član,
- Marina Džunić Matak, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, član.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba