clanak False

Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

11.05.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
Grada Zagreba
za prevenciju i
suzbijanje zlouporabe
droga te drugih
oblika ovisnosti

 (18.5.2022.)

(izmjena 11. 5. 2023.)

 
 
-  za predsjednicu:
Martina Rojnić Kuzman,
 
- za članove:
Zoran Zoričić,
Jadranka Hübler,
Mirela Šentija Knežević
Mirjana Orban,
Vanda Bazmenjak,
Goran Lauš,
Zrnka Kovačić Petrović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba