clanak False

Radna skupina za energetsku tranziciju

08.09.2022.
Radna skupina za
energetsku tranziciju

(8. 9. 2022.)
 
 
-  predsjednik:
Julije Domac, ravnatelj, REGEA-e;
 
- članovi:
Branko Ančić, gradski zastupnik, Gradska skupština Grada Zagreba,
Dinko Bilić, pročelnik, GU za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Marko Bogdanović, direktor, ZET d.o.o.,
Nikša Božić, ravnatelj, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
Ivan Ivanković, pomoćnik pročelnika za ekološku održivost, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Dražen Jakšić, ravnatelj, Energetski institut Hrvoje Požar,
Anton Marušić, direktor, HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektra Zagreb,
Ivan Novaković, predsjednik Uprave, Zagrebački holding d.o.o.,
Tatjana Operta, pročelnica, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i
Zdravko Zajec, direktor, HEP Toplinarstvo d.o.o.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba