clanak False

Povjerenstvo za razmatranje prijava na Javni poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima

14.02.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
razmatranje prijava
na Javni poziv za
iskazivanje interesa
za zastupanje
Grada Zagreba u
postupcima pred
nadležnim tijelima

 
(14.2.2024.)
 
 
- za predsjednicu:
Martina Jurišić;
 
- za članove:
Željka Grgić,
Stanko Kordić,
Željko Matijašec,
Andro Pavuna.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba