clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama

14.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Koordinacija
Grada Zagreba
za ujednačenost
suradnje i postupaka
dodjele financijskih
potpora udrugama

 
(21.10.2022.)

(izmjena 14.12.2022.)

 
 
 
- predsjednica:
Martina Jurišić;
- zamjenica predsjednice:
Emina Višnić;
- članovi:
Jana Radić,
Marijana Dropuljić,
Ines Tolić,
Iva Nevistić,  
Kristina Rudelj,
Mateja Petrić,
Milena Suknaić,
Petar Latinčić,
Renata Flajhar,
Sunčica Vutmej Latović,
Tihana Marić,
Josipa Karača,
Filip Novak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba