clanak False

Interno procjeniteljsko povjerenstvo Grada Zagreba za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Zagreba

15.12.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Interno procjeniteljsko
povjerenstvo Grada Zagreba
za knjigovodstveno
usklađenje vrijednosti
imovine u vlasništvu
Grada Zagreba

(14.12.2017.)
 
-novi mandat: izmjena 15.12.2021.
 
- za predsjednika:
Zrinka Zehovski;
 
- za članove:
Josip Janđel,
Tomislav Vukić,
Nenad Stanišak,
Snježana Mamić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba