clanak False

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba nastavlja s pregledima potencijalno opasnih lokacija

18.02.2022.
Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba nastavlja s pregledima potencijalno opasnih lokacija, sve u cilju povećanja sigurnosti i smanjenja rizika od nesreća, a kao priprema za nekonstrukcijsku i konstrukcijsku obnovu zgrada nakon potresa.

Certificirani djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba letačkom operacijom uz korištenje tri drona još jednom prolaze pješačku zonu koju su do sada pregledavali isključivo prema dojavama građana. Sjedište operacije je u Kurelčevoj ulici u kojoj se nalazi i vozilo Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za komunikacije i aktivnosti dronom te ujedno i zapovjedno mjesto.

„Nakon Ilice pregled potencijalno opasnih lokacija usmjerili smo na područje pješačke zone grada Zagreba. Naime, s dolaskom toplijeg vremena sve veći broj ljudi će se kretati vani i stoga smo odlučili još jednom provjeriti kakvo je stanje na krovovima, ali i kako bi smo pripremili teren za početak nekonstrukcijske i konstrukcijske obnove zgrada nakon potresa“, rekao je zapovjednik Siniša Jembrih.

Da podsjetimo, od potresa na Banovini zagrebački vatrogasci kontinuirano rade na uklanjanju prijetnji i odradili su preko 2000 intervencija na uklanjanju posljedica potresa, a protekle dvije nedjelje Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provodila je sustavne preventivne preglede zgrada u Donjem gradu.
 

Gradske vijesti - 2022.