clanak False

Komisija za izradu Plana lokacija za dodjelu javnih površina za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje

01.02.2023.
Komisija za izradu Plana lokacija za dodjelu javnih površina za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje
 
(1. 2. 2023.)
 
 
- Ivana Kašik, gradsko upravno tijelo nadležno za promet,
- Elma Marjanović, gradsko upravno tijelo nadležno za uređenje javnih gradskih prostora,
- Miroslava Jaramaz, gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu spomenika, kulture i prirode,
- Ana Tomac Rosandić, gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i javne površine,
- Nives Škreblin, gradsko upravno tijelo nadležno za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba