clanak False

Održana prva sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba za 2018. godinu

15.10.2018.
Sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba, prva u 2018. godini, održala se 11. listopada 2018. u prostoru ZgForuma, Gajeva 27.
Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Partnerskog vijeća, prof. dr.sc. Mladen Vedriš, koji je pohvalio izniman odaziv članica i članova, te naglasio kako će, u skladu sa sugestijama sa prethodne sjednice, te prethodno predloženim dnevnim redom, ključna tema biti status pripreme i provedbe strateških projekata.
 
Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, gđa Sanja Jerković, nakon uvodnog pozdrava prof. Vedriša pozdravila je okupljene te se također osvrnula na strateške projekte koji su stavljeni u fokus sjednice.
Nakon usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda u uvodnoj prezentaciji dan je kratki pregled aktivnosti provedenih u sklopu Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. od prosinca 2017. do danas. Iznesene su i informacije o Izvješću o provedbi Razvojne strategije za 2017., kao i o promjenama zakonskog okvira u području regionalnog razvoja i strateškog planiranja. Slijedile su prezentacije strateških projekata s opisom trenutnog stanja i planom budućih aktivnosti.
 
Ispred Ureda za strategijsko planiranje projekte prezentirani su projekti Blok Badel, Zagrebački Velesajam, Gredelj, Sveučilišna bolnica, ProGiReg te Aktivnosti na Savi. Nakon prezentacije svakog od projekata razvila se diskusija te su članovima Partnerskog vijeća davane detaljnije informacije nastavno na postavljene upite.
Kroz stručnu raspravu ustanovljeno je kako tema sustavnog planiranja prometa u Gradu Zagrebu zaslužuje posebnu sjednicu Partnerskog vijeća, a također je iznesen i prijedlog o intenzivnijem uključivanju građana u procese planiranja, kroz moguće povezivanje sa organizacijama civilnog društva radi kvalitetnije promocije i diseminacije.
 
Uz projekte čije pripremne i provedbene aktivnosti ulaze u nadležnost Ureda za strategiju, prezentirana su i dva strateška projekta u nadležnosti drugih gradskih upravnih tijela. Predstavnica Gradskog ureda za obrazovanje prezentirala je projekt prenamjene bolnice u Vlaškoj ulici u kompleks škola (dvije glazbene i jednu gimnaziju), a predstavnica Gradskog ureda za kulturu projekt Paromlin (nova gradska knjižnica u Gradu Zagrebu).
Članovi Partnerskog vijeća pohvalili su organizaciju i sadržaj sjednice, te zaključno potvrdili ranije iznesene prijedloge vezane za prometnu tematiku i sudjelovanje javnosti.
 
  • Prezentaciju o Izvješću o provedbi Razvojne strategije Grada Zagreba za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Prezentaciju o pregledu projekata Badel, Velesajam, Gredelj, Sveučilišna bolnica, ProGIreg, Aktivnosti na Savi možete preuzeti ovdje.
  • Prezentaciju o prenamjeni bivše vojne bolnice u Vlaškoj možete preuzeti ovdje.
  • Prezentaciju o statusu primjene i provedbe projekta Paromlin možete preuzeti ovdje

Aktivnosti