clanak False

Održan European Urban Resilience Forum

28.06.2019.

Predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada su na poziv organizatora sudjelovali na EU forumu o urbanoj otpornosti (eng. European Urban Resilience Forum) u organizaciji mreže lokalnih vlasti naziva ICLEI - local governments for sustainability uz podršku Europske agencije za okoliš (eng. European Environment Agency), koji je održan u gradu Bonnu 25.lipnja 2019. godine.

Forum se bavio rješenjima utemeljenima na prirodi za jačanje otpornosti gradova, planiranjem adaptacije gradova klimatskim promjenama i financijskim izvorima za adaptiranje gradskog prostora. Na događaju je sudjelovalo preko 40 EU gradova. U okviru događaja predstavnik Ureda Matija Vuger održao je radionicu izrade poslovnog modela za rješenja utemeljena na prirodi na primjeru instalacije akvaponskog sustava, planiranog u okviru aktivnosti revitalizacije područja Sljeme - Sesvete.


Aktivnosti