clanak False

Posjet studenata Agronomskog fakulteta ZgForumu

08.06.2012.

U sklopu nastave na kolegiju Osnove prostornog planiranja, a pod vodstvom doc.dr.sc. Aleksandra Lukića, studenti Krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu posjetili su ZgForum 8. lipnja 2012. u prijepodnevnim satima.

 

Dočekali su ih predstavnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, na čelu sa pročelnicom Jadrankom Veselić Bruvo, koja ih je upoznala sa osnovnim djelatnostima Ureda i ulogom koju Ured ima u koordinaciji i poticanju regionalnog razvoja.

 

Studentima je predstavljen povijesni pregled razvoja grada Zagreba sa komparativnim prikazom načela razvoja nekada i sada, te pregled relevantnih prostornih planova iz perioda poslijeratnog Zagreba do danas, sa posebnim naglaskom na koncepciju važećih planova i aktualnih problema. Predstavljena su također načela recentne europske prakse prostornog planiranja, te studentima slikovito probližen smisao Razvojne strategije – ZagrebPlan.

 

Nakon otvaranja diskusije o razvojnim problemima i potrebama u okviru zaštite krajobraza, kao primarnog područja njihovog interesa, studenti su sa zanimanjem komentirali najveće izazove postavljene pred buduće generacije, u očekivanju da će ih u sličnom obliku i oni naslijediti u svim budućim procesima afirmacije vrijednosti krajobraza.

 

Studenti u ZgForumu

 


Aktivnosti