clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja promicanja ljudskih prava i područja međugradske i međunarodne suradnje

28.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava za
dodjelu jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
promicanja ljudskih prava
i područja
međugradske i
međunarodne
suradnje

(28.7.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Marijana Dropuljić.
 
- za članice:
Lidija Baltin Stojkanović,
Antonela Martinović Ivanković.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba