clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja obrazovanja, predškolskog odgoj i tehničke kulture

28.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na Javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz područja
obrazovanja,
predškolskog odgoj
i tehničke kulture

(28.7.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
 Madeleine Wolf;
 
- za članove:
Gabrijela Dulibić,
Slobodan Mileusnić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba