clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja

15.06.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa
i projekata udruga
iz područja socijalnog i humanitarnog značenja

 
(13.8.2021.)
(izmjena 21.6.2022.
izmjena 11.5.2023.
izmjena 15.6.2023.)
 
- za predsjednicu:
Martina Stažnik;
 
- za članove:
Maja Vučković,
Ana Bilić,
Aleksandra Janjić,
Ana Pulek,
Ivan Čipin,
Dajana Jurinčić Martulaš.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba