clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja

13.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa
i projekata udruga iz
područja socijalnog i
humanitarnog značenja

 
(13.8.2021.)
 
- za predsjednicu:
Martina Stažnik;
 
- za članove:
Maja Vučković,
Ana Bilić,
Maja Hundrić,
Aleksandra Janjić,
Ivana Maurović,
Ivan Čipin.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba