clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

03.09.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
projekata za dodjelu
sredstava za
sufinanciranje provedbe
projekata udruga
ugovorenih iz
programa Europske unije,
fondova Europske unije
i inozemnih fondova
iz područja održive
energetske politike te
suzbijanja posljedica
klimatskih promjena
i prilagodbe tim
promjenama

 
(3.9.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Filip Ćurko,
 
- za članove:
Damir Lončarić,
Marko Kućan,
Krunoslav Švab,
Marina Džunić Matak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba