clanak False

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba

02.03.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provedbu postupka
javnog natječaja
za obavljanje

poslova prijevoza
pokojnika koji se
financiraju iz
proračuna
Grada Zagreba

(2.3.2022.)
 
 
- za predsjednika:
Mladen Tomac, Gradski ured za obnovu, izgradnju prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
 
- za zamjenika predsjednika:
Ana Tomac Rosandić, Gradski ured za obnovu, izgradnju prostorno uređenje,  graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
 
- za članove:
Nikolina Lončar, Stručna služba Gradske uprave,
Mario Miličević, Gradski ured za obnovu, izgradnju prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Ira Fajfer, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
Ivana Đerek Dubravčić, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
 
- za zamjenike članova:
Ivana Vrcan Denisov, Gradski ured za obnovu, izgradnju prostorno uređenje,  graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Milan Rendulić, Gradski ured za obnovu, izgradnju prostorno uređenje,  graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Nataša Jakoplić, Gradski ured za  socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom,
Marija Filipović, Gradski ured za  socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba