clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama

28.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog poziva za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih
financijskih potpora
udrugama

(28.7.2021.)
- za predsjednicu:
Nataša Vučić Tomljanović.
 
- za članice:
Tanja Horvatin,
Željka Đurić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba