clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja iz proračuna Grada Zagreba

07.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog natječaja za
financiranje programa
i projekata udruga
iz područja pružanja
socijalne usluge
privremenog smještaja
iz proračuna
Grada Zagreba

(2.3.2022.)
(izmjena 7.4.2022.)


 
- za predsjednicu:
Mateja Petrić,
 
- za članove:
Jasminka Đurek Pavlina,
Ana Šarlija,
Irena Čupić,
Tanja Paštar.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba