clanak False

Povjerenstvo za razmatranje prijava za članstvo u školskim odborima osnovnih i srednjih škola i domskim odborima učeničkih domova kojih je osnivač Grad Zagreb

12.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
razmatranje prijava za
članstvo u školskim
odborima osnovnih i
srednjih škola i
domskim odborima
učeničkih domova
kojih je osnivač
Grad Zagreb

 
(12.8.2021.)
- za predsjednika:
Damir Bakić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Iva Milardović Štimac,
 
- za članove:
Petar Hokman,
Tamara Krmić Imbrišić,
Ana Zenko,
Eli Pijaca Plavšić,
Silvana Svetličić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba