clanak False

Projekt Zagrebački kreativni klaster Gredelj

14.11.2012.


Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u suradnji sa Zagrebačkim holdingom, Službom za upravljanje imovinom, uz konzultantsku pomoć koju je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, razrađuje projektnu ideju Zagrebačkog kreativnog klastera, koju su 13. studenog. gradonačelniku Milanu Bandiću i najbližim suradnicima predstavile pročelnica Ureda Jadranka Veselić Bruvo i Irena Matković, voditeljica prijave i razrade projektne ideje.

Međunarodno iskustvo pokazuje da kreativne industrije (arhitektura, dizajn, software&multimedija, oglašavanje, filmska i glazbena produkcija, moda, izdavaštvo, itd.) profitiraju kad su međusobno prostorno povezane i umrežene. Ovakvi prostori, osim dodane vrijednosti koju stvaraju i svoje uloge u poticanju razvoja gospodarstva temeljenog na kreativnim idejama, snažno doprinose ukupnom imidžu grada i najčešće su pokretači urbane obnove zanemarenih i podiskorištenih gradskih prostora.
Zagrebački kreativni klaster predstavlja razvojni potencijal, ne samo za značajniju gospodarsku korist već i za kulturnu identifikaciju grada, turističku privlačnost i njegovu međunarodnu prepoznatljivost.

Potencijal Grada Zagreba za osnivanje kreativnog klastera ogleda se u činjenici da je Grad Zagreb hrvatsko središte kulturnih/kreativnih industrija (procjena je da je 98% filmske i glazbene industrije koncentrirano u Zagrebu, a utvrđen je i velik postotak arhitektonskih, dizajnerskih i oglašivačkih tvrtki koje su u Gradu registrirane).

Pod terminom “kreativni klaster” podrazumijeva se i geografska koncentracija kreativnih industrija.
Cilj je privući profesionalce iz kreativnih industrija u neiskorištene prostore na lokaciji Gredelj, omogućiti im zajedničku infrastrukturu, međusobno umrežavanje i povezivanje s naručiteljima i modelima implementacije kreativnih zamisli.
Anketa zainteresiranosti potencijalnih članova klastera, provedena za sada putem Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatskog društva dizajnera, te među tvrtkama čije kreativno područje obuhvaća izradu multimedije i software-a, ukazala je na interes i gotovo apsolutnu podršku fizičkom povezivanju kreativnih industrija na lokaciji Gredelj.
Planira se rekonstrukcija i prenamjena dvije postojeće građevine (zaštićene na nacionalnoj razini kao "industrijska baština") u cilju razvoja gradskog kreativnog klastera.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira tehničku (konzultantsku) pomoć pripreme ovoga projekta u sklopu svog Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije, a u najavi je moguće sufinanciranje pripreme arhitektonske projektne dokumentacije, s konačnim ciljem sufinanciranja investicije u okviru budućih operativnih programa financiranih iz fondova EU.

Projekt kreativnog klastera Gredelj jedan je od dva projekta s kojima Grad Zagreb sudjeluje u dvije mrežne projektne ideje Sjeverozapadne Hrvatske, koje je Ministarstvo odabralo za daljnju razradu I tehničku pomoć. Zagrebački kreativni klaster Gredelj zamišljen je kao dio regionalnog projekta “Stvaranje preduvjeta za održivu podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva i za daljini razvoj tehnološke infrastrukture u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj”. U regionalnom projektu “Sjeverozapadna Hrvatska – Regija digitalnih muzeja” Grad sudjeluje s prijedlogom uređenja Muzeja osjeta u tunelu Grič.

Gradonačelnik Milan Bandić dao je punu podršku projektu, prepoznavši ga kao početak urbane transformacije područja nekadašnjih željezničkih radionica Gredelj, koje se temelji na očuvanju industrijske baštine i identiteta tog prostora. 

 


Aktivnosti