clanak False

Projektni tim za koordinaciju projekta Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej, KK.06.1.1.06.0001

29.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za koordinaciju
projekta

Čuvar baštine
kao katalizator razvoja,
istraživanja i učenja
- novi 
Hrvatski
prirodoslovni muzej, KK.06.1.1.06.0001


(19.9.2022.)
(izmjena 29.12.2022.)

 
- za voditelja:
Marina Ljubišić, viša savjetnica gradonačelnika-specijalistica, Ured gradonačelnika;
 
- za članove:
Dario Krnjaković, pomoćnik pročelnika, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Igor Kozina, viši stručni savjetnik pročelnika, Gradski ured za financije i javnu nabavu,
Suzica Bušljeta, voditeljica odjela za planiranje i održavanje objekata,  Gradski  ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Branka Tabak, voditeljica Odjela za praćenje programa i fondova EU Stručna služba gradske uprave,
Maja Gorianc Čumbrek, stručna savjetnica, Gradski zavod za zaštitu kulture i prirode,
Tatjana Vlahović, ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba