clanak False

Projektni tim za provedbu Projekta „Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together - CAMELOT“

23.03.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za
provedbu Projekta

„Cities And Metropolis
in Europe Labouring Onward Together - CAMELOT“

(23.3.2022.)
 
 
U Projektni tim imenuju se:
 
- Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave, voditeljica Projektnog tima;
- Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, članica Projektnog tima;
- Hrvoje Razumović, Stručna služba Gradske uprave, član Projektnog tima;
- Irena Matković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, članica Projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba