clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV.“

14.07.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za
provedbu projekta
„Pomoćnici u
nastavi/stručni
komunikacijski
posrednici kao potpora
inkluzivnom
obrazovanju, faza IV.“


(14. 7. 2021.)
-voditeljica projekta:
Mihaela Adamović, Gradski ured za obrazovanje
 
– koordinator projekta:
Zrinko Rebrina, Ured za programe i projekte Europske unije
 
- članovi projektnog tima:
Iva Milardović Štimac, Gradski ured za obrazovanje
Nataša Ritan, Gradski ured za obrazovanje
Vanda Bazmenjak, Gradski ured za obrazovanje
Vlatka Šijan, Gradski ured za obrazovanje
Mirjana Tatarović, Gradski ured za obrazovanje
Ksenija Pick, Gradski ured za obrazovanje
Ivana Široki, Gradski ured za obrazovanje
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba