clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Solarizacija ustanova Grada Zagreba (SOLIZAG)“, referentni broj: 75

28.07.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim
za provedbu
projekta
„Solarizacija
ustanova
Grada Zagreba
(SOLIZAG)“,

referentni broj: 75
 
(28.7.2022.)
 
 
- voditelj projekta:
Damir Lončarić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
 
- članovi:
Franjo Crnković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Krunoslav Švab, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba