clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions - SOCRATES“

27.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za
provedbu projekta

„Strengthening Social
Economy for Innovative
and Resilient

Regions - SOCRATES“
 
(27.4.2022.)
 
 
- voditeljica Projektnog tima:
Nera Pavić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
 
- članovi Projektnog tima:
Svjetlana Maleković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Magdalena Kristić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Zorana Uzelac Bošnjak, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom;
Marko Kartalija, Stručna služba Gradske uprave.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba