clanak False

Projektni tim za provedbu Projekta Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života-SOOVICA, UP.02.2.2.16.0177

23.03.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za provedbu
Projekta Stručni odgoj i

obrazovanje do usklađenosti i  aktivacije života-SOOVICA, UP.02.2.2.16.0177
(23.3.2022.)
 
 
U Projektni tim imenuju se:
 
- Lidija Ivić, Gradski ured za obrazovanje, voditeljica projekta,
- Martina Glasnović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, članica projektnog tima,
- Tea Ištvanić, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, članica projektnog tima,
- Renata Leskovar, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, članica projektnog tima,
- Ante Aralica, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, član projektnog tima,
- Martina Jelinić, Stručna služba Gradske uprave, članica projektnog tima,
- Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave, članica projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba