clanak False

Prostorni plan Grada Zagreba - usvojene izmjene i dopune 2014.

19.04.2017.

   Prostorni plan Grada Zagreba - izmjene i dopune 2014.  (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21/14)

 

  • KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1:25000):
               1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA


 

Tijek postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana:


1. Odluka o izradi

2. Prethodna rasprava

3. Javna rasprava

4. Ponovna javna rasprava

5. Druga ponovna javna rasprava


6. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana

 

  • KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1:25000):
               1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA