clanak False

Prva sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba

25.05.2016.


U Gradskoj skupštini Grada Zagreba održana je Prva konstituirajuća sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba.

Zaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić donio je 11. svibnja 2016. Članove partnerskog vijeća za područje Grada Zagreba gradonačelnik je imenovao na prijedlog Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, imenovanog regionalnog koordinatora za Grad Zagreb. Zadaća Partnerskog vijeća Grada Zagreba je sudjelovanje u pripremi, izradi i praćenju provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba, ZagrebPlana 2020+.

U Partnersko vijeće Grada Zagreba imenovani su dionici razvoja s područja grada Zagreba, odnosno predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora, sukladno načelu partnerstva i suradnje te uz uvažavanje načela ravnomjerne predstavljenosti partnera. Sastav Partnerskog vijeća rezultat je nastojanja da u partnerstvu budu zastupljeni razni interesi te da te interese zastupaju ljudi koji dokazano vole Zagreb i važe za ugledne stručnjake u svom području djelovanja.

Sjednica je započela uvodnim pozdravom Jadranke Veselić Bruvo, koja je u kratkoj prezentaciji dala prikaz zakonskog okvira, sadržaja i metodologije izrade županijskih razvojnih strategija i uloge županijskih partnerskih vijeća. Kao predstavnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, regionalnog koordinatora za Grad Zagreb, Veselić Bruvo nastavila je vođenje sjednice do konstituiranja Partnerskog vijeća.

Nakon pozdravnih govora i uvodnog dijela pristupilo se izboru predsjednika Partnerskog vijeća Grada Zagreba.
Potpredsjednica Gradske skupštine Jelena Pavičić Vukičević predložila je da se obnašanje dužnosti dodijeli dosadašnjem predsjedniku  u prvom sazivu, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Za predsjednika Partnerskog vijeća  izabran je prof.dr.sc. Mladen Vedriš, a za zamjenika predsjednika dr.sc. Zlatan Fröhlich. Prof.dr.sc. Mladen Vedriš nastavio je predsjedavanje sjednicom.

Kao sljedeća točka dnevnog reda predstavljen je prijedlog Poslovnika o radu Partnerskog vijeća koji je zatim jednoglasno usvojen od strane prisutnih članova.

Predstavnici Ureda za strategijsko planiranje prezentirali su zatim kronologiju dosad provedenih aktivnosti na izradi ZagrebPlana 2020+ te dosad izrađene materijale: Osnovnu analizu - ocjenu stanja, SWOT - analizu, viziju i strateške ciljeve, s posebnim naglaskom na radnu verziju ciljeva, prioriteta i mjera.

Također je predstavljen i plan budućih aktivnosti rada Partnerskog vijeća.
Svim članovima su podijeljeni radni materijali Razvojne strategije u tiskanom i digitalnom obliku te im je ostavljen rok od mjesec dana (do 25. lipnja 2016.) za dostavu primjedbi i prijedloga na radni materijal. Sastanak je završio načelnim dogovorom oko budućeg terminskog plana, odnosno predlaganjem druge sjednice za jesenski termin.

Partnersko vijeće Grada Zagreba pokazalo je već na ovoj sjednici da će zaista djelovati kao forum za dijalog te da će svojim aktivnim sudjelovanjem značajno doprinijeti kvaliteti izrade Razvojne strategije Grada Zagreba – ZagrebPlana 2020+, kao i kvaliteti provedbe ovog strateškog razvojnog dokumenta. 

Aktivnosti