clanak False

Radna skupina za izradu javnog preglednika imovine Grada Zagreba

04.05.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za izradu javnog
preglednika
imovine
Grada Zagreb

(26. 8. 2022.)
 
(izmjena 4.5.2023.)

 
 
- za predsjednika:
 Zorica Zulić;
 
- za članove:
Martina Jurišić,
Mario Živković,
Darko Šiško,
Nives Škreblin,
Vladimir Bodulić,
Damir Trbušić,
Marin Živković,
Ingrid Šustić,
Iva Marčetić,
Alen Čičak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba