clanak False

Radna skupina za razvoj unaprijeđenog modela prehrane u osnovnim školama Grada Zagreba

19.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za razvoj
unaprijeđenog

modela prehrane
u osnovnim školama
Grada Zagreba

 
(17. 5. 2023.)
(izmjena 19.7.2023.)
 
 
- Petar Hokman, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Sanja Jelušić, Služba za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“,
- Martina Bituh, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- Zrinka Lochert, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Iva Slavković, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Tea Ištvanić Cvetković, Gradski ured za obrazovanje,sport i mlade,
- Ana Korak, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
-Vanda Ritz, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Bojan Žabčić, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
- Josip Petrović, ravnatelj Osnovne škole Trnsko,
- Milivoj Magerl, ravnatelj Osnovne škole Ivana Meštrovića,
- mr. Ljiljana Klinger, ravnateljica Osnovne škole Matije Gupca,
- Ida Čarnohorski, članica Udruge CeliVita – Život s celijakijom.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba