clanak False

Radna skupina za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu

18.08.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za urbanu prehranu
i zelenu javnu
nabavu

 
(9.5.2022.)
 
(izmjena 18.8.2022.)
 
 
- za predsjednika:
Sonja Karoglan Todorović;
 
- za članove:
Emil Tuk,
Miroslav Kovač,
Igor Kozina,
Branko Ančić,
Darko Znaor,
Dražen Šimleša,
Jasna Bošnir,
Gordan Bosanac,
Irena Benko.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba