clanak False

5. sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba

21.03.2012.

 U prostoru Tribine Grada Zagreba održana je 21. ožujka 2012. peta sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba. S obzirom na ranije iskazani interes Partnerskog vijeća za zajedničko plansko promišljanje šireg regionalnog prostora – „zagrebačke regije“, sjednici su prisustvovali i posebni gosti: gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić i župan Zagrebačke županije mr.sc. Stjepan Kožić s najužim krugom suradnika, zaduženih za resore u kojima bi trebalo planirati i ostvariti učinkovitu suradnju dviju županija.

 Predsjednik Partnerskog vijeća prof. dr.sc. Mladen Vedriš je u uvodnom izlaganju objasnio razloge za iniciranje ove tematske sjednice vijeća: međuzavisnost i nužnost koordinacije razvojnih aktivnosti te strateško opredjeljenje obiju županija za usklađeni zajednički razvoj, iskazano kroz Razvojnu strategiju Zagrebačke županije i ZagrebPlan – razvojnu strategiju Grada Zagreba.

 Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba Jadranka Veselić Bruvo ukazala je na povijesnu komponentu međuodnosa dviju županija i nekadašnju praksu zajedničkog planiranja regije, kao i na najznačajnije teme i projekte od interesa za obje županije, gdje se naročito ističu: suradnja u planiranju prostora, suradnja u planiranju gospodarske infrastrukture, zajednički rad na razvoju integriranog prometnog sustava i sustava vodoopskrbe, projekti Zračne luke Zagreb i njenog spoja, odnosno spoja grada Velike Gorice, šinskom vezom sa Zagrebom. Posebno je istaknula i značaj suradnje u svim budućim projektima vezanim uz uređivanje rijeke Save.

 Posebni savjetnik župana Zagrebačke županije za gospodarstvo, mr.sc. Krunoslav Pilko, dao je iscrpan prijedlog upravljačko-organizacijskih modaliteta uključivanja dviju županija u projekt nacionalnog značaja – projekt uređenja i višenamjenskog korištenja rijeke Save.

 Župan Stjepan Kožić i gradonačelnik Milan Bandić zajednički su dali podršku daljnjoj suradnji na stručno-operativnoj razini, prepoznajući naznačene teme i područja zajedničkog interesa kao teme buduće strategije „zagrebačke regije“. Gradonačelnik Milan Bandić posebno je istaknuo značaj dugoročnog planiranja nevezanog uz političke mandate te predložio da se vizija „Zagreba na Savi“ ubuduće imenuje „Savom u zagrebačkoj regiji“.

 U raspravi Partnerskoga vijeća sudjelovali su prof.dr.sc. Tihomir Jukić, univ. spec. Mirjana Matešić, dr. sc. Zlatan Fröhlich, prof. dr. sc. Gojko Bežovan i Vladimir Ferdelji, koji je posebno istaknuo mogući značaj intermodalnog prometnog koridora koji bi nizinskom prugom i plovnom Savom od Rugvice, povezivao našu najveću luku i najznačajniji europski plovni put te se osvrnuo na možebitni utjecaj takvog projekta nacionalne razine na razvoj regionalnog gospodarstva.

U sklopu druge točke dnevnog reda, članovi Partnerskog vijeća razmotrili su i prihvatili prijedlog dopuna ZagrebPlana – razvojne strategije Grada Zagreba, izrađen na temelju podnesenih prijedloga i danih primjedbi radnih tijela i Savjeta mladih Grada Zagreba te prijedloga, pitanja i primjedbi gradskih zastupnika danih na 34. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba.

 

Slika 1, slika 2


Aktivnosti